FVE: Fotovoltaická elektrárna může být při neodborné instalaci nebo zanedbané údržbě nikoliv dobrý sluha, ale velmi zlý pán!

Jedná se o elektrické zařízení, kde je na straně panelů dosahováno velmi nebezpečného stejnosměrného napětí až několika stovek voltů! Jako pro každé elektrické zařízení i pro Vaši FVE platí povinnost dle ČSN331500 provádět pravidelně revize elektrického zařízení. Po uplynutí lhůty, která je pro převážnou většinu instalací 4 roky, má provozovatel FVE povinnost nechat vypracovat periodickou zprávu o revizi elektrického zařízení. Při případném požáru je nutné předložit pojišťovně platnou revizi elektrického zařízení. V opačném případě je velmi obtížné se domáhat náhrady škody od pojišťovny.

  • Naše firma se zaměřuje nejen na záruční a pozáruční servis, ale i na servis případně montáž nedokončené FVE od jiné firmy.
  • Vypracování revizních zpráv dle ČSN331500,
  • Údržba fotovoltaických systémů,
  • Údržba a aktualizace firmware fotovoltaických střídačů
  • Vypracování souhrnné zprávy o stavu FVE a návrh opatření a doporučení k optimalizaci výroby.

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám a my se vám ozveme