FVE

Naším záměrem je využít vlastní fotovoltaickou elektrárnu bez/anebo s akumulátorovým úložištěm pro dodávku energie z obnovitelných zdrojů pro zajištění výrobního provozu v prvovýrobě a zároveň zajistit stabilitu dodávky v případech výpadků dodávky z distribuční soustavy. Návrh řešení je vždy koncipován i s ohledem na omezení výkonových špiček a k eliminaci pokut za překračování rezervovaného příkonu.

Cena elektřiny jako komodity (silové elektřiny) jeví z dlouhodobějšího pohledu spíše klesající trend. Značně však rostou ceny za dopravu elektřiny (její distribuční složka), která bude v následujících letech rozhodně narůstat. Důvodem je dlouhodobě zanedbaná a neřešená situace ve zkapacitňování distribuční a přenosové síti, dále rostoucí výkon v obnovitelných zdrojích a požadavky na emobilitu, zejména pokud budou realizovány záměry s e-kamiony. Rovněž jsou ve výhledu obchodní modely, kdy se tvorba ceny a platby za energie bude odklánět od současné obvyklé fixní smluvní ceny k ceně tvořené aktuálním trhem (tzv. spotové ceny). K získání určité nezávislosti na nakupované a distribuované energii a zároveň k zajištění nepřerušované dodávky elektřiny v případě instalace bateriového úložiště je určeno rámcové nabízené opatření, které je navíc podpořeno dotací z programu RES+ ve výši až 50%.

Z výše uvedeného vyplývá:

A

Pro napájení pokročilých technologií je nutná dodávka elektřiny ve stabilním objemu a v nepřerušovaném stavu.

B

Dodávka elektřiny musí být bez výpadků, zejména nasazení robotů ve výrobním procesu je velmi citlivé na výpadky (i tzv. mikrovýpadky), kdy dochází k narušení datového toku a nezřídka k selhání programů instalovaných v zařízení.

C

V případě, že výrobní či provozní objekty jsou umístěny ve venkovských oblastech mimo páteřní linky, jsou častěji postiženy výpadky dodávky elektřiny, zejména díky meteorologickým jevům (bouřky).

Naše firma navrhuje řešení výše uvedených problematik za pomoci zdrojů energie z obnovitelných zdrojů v součinnosti s dotační výzvou RES+ (aktuální výzva). Řešení ekologicky čistou formou energie je instalace solárních (fotovoltaických) panelů na střechy provozních budov spolu s akumulátory pro zajištění nočního/večerního provozu a pokrytí výpadků dodávky elektřiny z distribuční soustavy. Technologie rovněž zajišťuje zpracování elektřiny získané z fotovoltaického generátoru, dobíjení/vybíjení akumulátorů a management řízení výroby a spotřeby elektřiny.

Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné znát příkon napájených zařízení, požadovanou dobu soběstačnosti při výpadku dodávky z distribuční soustavy a dále míru nezávislosti na dodávce z distribuční soustavy. Soudobé technologie umožňují zajistit potřebné napájení a zároveň dobíjení akumulátorů i při ostrovním provozu zařízení, tj. při výpadku distribuční sítě.

Pro praktické využití se jedná o zdroje s instalovaným výkonem od 50 do 1.000 kWp a s akumulátory o objemu od 50+ do 2.000 kWh, (v případě větší farmy můžou být výkony a objemy vyšší). Výhodou těchto zdrojů je spotřeba energie v místě její výroby a tím značný pokles nákladů na její distribuci (a ostatní poplatky – např. poplatek na OZE = 600 Kč/MWh nakupované elektřiny, cena distribuce i více než 2.500Kč/MWh). Nevýhodou řešení je jako u všech obnovitelných zdrojů její nevyváženost v ročním pohledu, kdy v zimních měsících i vlivem krátké doby osvitu je výroba elektřiny z fotovoltaického zdroje znatelně nižší než v letních měsících. Nicméně pro zajištění provozu je možné v zimním období předejít při hlášeném výpadku – anebo při předpokládaném výpadku distribuce (silný vítr, silné sněžení) – dobití akumulátoru z distribuční sítě a překlenout „bezproudí“ anebo známější „Black – Out“.

K tomu je pochopitelně nutné správně dimenzovat nejen výkon vlastní fotovoltaické elektrárny, ale i velikost (objem) akumulátoru. Jsme společnost, která již od roku 2014 provádí obdobné projekty. Navrhneme, zkalkulujeme a dodáme elektrárnu, která je pro investora z pohledu vstupní investice, funkčnosti a ekonomiky kompromisním – (případně ideálním) řešením. Navrhli a zrealizovali jsme několik desítek projektů, které zcela odpovídají předpokladům a očekáváním investorů.

Co od nás získáte:

  • Návrh energetického řešení s ohledem na Vaše individuální potřeby
  • Jeho profesionální instalaci, nastavení/seřízení jeho funkce, WEB monitoring
  • Projektová dokumentace v potřebných stupních pro stavební řízení
  • Kompletní vyřízení administrativních požadavků distribuční legislativy (VN i NN připojení, zkušební provoz, UTP)
  • Vyřízení stavebního řízení (stavební povolení, kolaudace), kompletní inženýring
  • Vyřízení dotační administrativy – od prvotní žádost o alokaci prostředků po vyplacení peněz
  • Komunikace s ERÚ pro získání licence výrobce – v součinnosti
  • Investiční financování Vašeho záměru s bezkonkurenčním RPSN/úrokem
  • Záruční i dlouhodobý pozáruční servis vašeho energetického zařízení

Nebojte se nás oslovit, po Site Visitu (odborné návštěvě místa instalace) vám vypracujeme nabídku „zcela na míru“, kterou můžete posoudit i porovnat s konkurenčním řešením. Navíc se můžete spolehnout na náš kvalitní a dlouhodobý záruční i pozáruzční servis. Máme za sebou desítky instalací pro farmy i průmysl, většinou malé a střední podniky.

Pro ekonomické posouzení lze vyjít z předpokladů:

Průměrná cena silové složky + distribuce + příspěvku na OZE + poplatek OTE, platba za přenos a daň z elektřiny je nyní na úrovni 7 000 – 8 500 Kč/MWh. Průměrná roční výroba ve fotovoltaice činí 0,95 – 1,15 MWh z instalované kWp Kalkulovaný průměrný podíl spotřeby v místě vyrobené elektřiny je 85% (roční pohled) Není uvažována časová cena peněz (úrok), avizované navyšování cen elektřiny ani inflace.

Průměrná realizační cena kompletního dodání energetického zdroje je 48 000,- Kč/KWp Předpokládaná životnost kompletního zdroje je 25 let, poté po provedení technického zhodnocení je předpoklad další životnosti min. 20 let. Nepřímý ekonomický přínos dále vznikne i z úspory při vyloučení použití motorových elektrocentrál jako záskokového zdroje v době výpadku napájení z distribuce. Dotace z programu RES+ je až ve výši 50%, proplacení zpětně.

Nepřímý ekonomický přínos dále vznikne i z úspory při omezení maximálních energetických špiček a nižší platby za rezervovaný příkon. Další, zde neuvažovaný ekonomický přínos může přinést prodej přebytků z vlastní vyrobené a nespotřebované energie – ať už na volném trhu anebo nějakému subjektu v nájmu, kdy mu budete elektřinu dodávat. Společnost byla založena v roce 2014, od té doby působí na trhu v oblasti výstavby fotovoltaických elektráren. Management má zkušenosti s fotovoltaikou od roku 2008.

Naši pracovníci mají vydané Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Elektromontér fotovoltaických zařízení“ s autorizací Ministerstva průmyslu a obchodu i Elektromontér nabíjecích stanic. Hybridní elektrárny dodává od roku 2016, hybridní elektrárny se záskokovou funkcí od roku 2017. ostrovní elektrárny od roku 2017. Dnes je již naše společnost členem sdružení cechu akumulace a FVE (CAFT).

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám a my se vám ozveme